علی زنگویی

مشرب آرمان گراها در یک نگاه:

 • شناخت خود
 • عدم توجه به واقعیات
 • معنا در زندگی
 • تلاش برای ساختن دنیایی که در رؤیای آنها است
 • خوشبین
 • درگیر دیگران شدن و حمایت از دیگران
 • حساس
 • رابطه

تحلیل مشرب آرمان گراها(NF):

چهار تیپ شخصیتی INFJ، INFP، ENFJ، ENFP در این دسته میگنجند

در سیستم شخصیت شناسی MBTI، تیپ های شخصیتی ای که دو حرف وسط آنها از N (شهود) و F (احساس) تشکیل شده است جزئی از مشرب آرمان گراها محسوب میشود. به همین دلیل هم آنها را با دو حرف NF نشان میدهند.

 

آرمان گراها  از شم و بصیرت خود برای شناخت بهتر خود و دیگران استفاده میکنند آنها برای رشد درونی و شناخت خودشان معمولا تلاش میکنند. NFها از دنیا خود تصویری رؤیایی دارند و می خواهند این دنیای ایده آل و رؤیای خود را روی زمین ایجاد کنند. (مدینه فاضله) گویا رسالت خود را چنین میبینند و این رسالت را به گونه ای خاص به اجرا در می آورند .

 

معمولا مسیر هایی را در زندگی انتخاب میکنند که دیگران را در کنار خودشنان رشد دهند. یعنی هم خودشان و هم دیگران رشد کنند. اما این موضوع بعضی مواقع به ضرر آنها تمام میشود و آنها درگیر انسانها میشوند و سرعت پیشرفت آنها کم میشود. اغلب آنها تمام سعی خود را میکنند به دیگران بگویند از تمامیت استعداد خود استفاده کنند و خود را شکوفا کنند. این دسته از افراد معمولا گرایش به شکوفایی استعداد دیگران دارند.

علی زنگویی

 

ارزش های درونی:

یکی از بارز ترین ارزش ها و ویژگی های شخصیت آرمان گراها (NF) ها، داشتن معنا در زندگی است، آنها باید در زندگی و در تمام کار های خود معنا را بجویند در غیر این صورت از انگیزه آنها کم میشود. به دنبال درک عمیق همه چیز هستند و به دلیل داشتن کارکرد F (احساسی) معمولا در گیر مسائل انسانی میشوند.همچنین آنها بسیار به  تفرد خود اهمیت میدهند

 

از دید دیگران آنها بسیار خوشبین و بکر هستند، آنها هیچ موقع دست از تلاش برای رسیدن به رؤیای خود دست بر نمیدارند همچنین صرفا به داشتن یک زندگی ساده راضی نمیشوند و به شدت به دنبال اهداف بزرگی در زندگی خود هستند. اما معمولا به اندازه ای که رؤیایشان بزرگ است تلاش نمیکنند و معمولا استرس را تجربه میکنند

 

NFها اگرهدفی را که دنبال میکنند یا اگر در جایی که مشغول به کار هستند احساس کنند که با ارزش هایشان( که معمولا افراد و ارتباطات هست) هم خوانی ندارد آن را رها میکنند، آنها به شدت به ارزش های خود پایبند هستند

 

آرمان گراها (NF ها) به دلیل داشتن کارکرد شهودی خود عاشق ایده های جدید، راه حل های جدید، نو آوری و خلاقیت هستند،پر واضح است که از روش های سنتی بیزارند، بسیاری از NFها از اینکه ایده ها، رؤیاها، فلسفه ها، معنویت و روش های جدید دیدن اشیاء و امور را با دیگران در میان بگذارند لذت میبرند، گویی که سرگرمی آنها همین است

 

NFها به دلیل داشتن کارکرد شهودی از روزمرگی ها بیزارند و تصویرات کلان را میپسندند، دوست ندارند درگیر کار های جزئی شوند یا اگر درگیر کارهای جزئی شوند به یکباره خودرا میبینند که ساعت ها در گیر یک موضوع جزئی شده اند زیرا وسواس زیادی را بخرج میدهند و نابالغانه عمل میکنند.

 

در یک کلام در جزئیات اصلا خوب عمل نمیکنند و به سرعت خسته میشوند همچنین عاشق آینده هستند و هربار از امروز نا امید میشوند بسیار به فردا امید وار خواهند بود. آنها به شدت خشوبین هستند.

 

alizangui

 

نحوه ی عملکرد آنها مشرب آرمان گراها (NF) در ارتباطات:

 

از گفته های بالا مشخص است که شخصیت NFها (آرمان گراها) چگونه میتوانند باشند! آنها عشق زیادی را میدهند و در مقابل عشق زیادی را طلب میکنند. آنها میخواهند که رابطه شان رابطه ای سالم باشد و  برای همین همیشه در حال تلاش برای بهتر کردن رابطه عاطفی و ازدواجشان هستند.

 

در پی رشد درونیات و شناخت درونیات خودشان و همسرشان هستند. دوست دارند فرد مقابلشان هم پا به پای او بیاید به هیمن دلیل شاید وقتی به او بگویید که او مقداری کنترل گر است تعجب کند، آنها همیشه در حال انگیزه دادن و تشویق همسرشان هستند و در مقابل هم چنین انتظاری دارند

 

” این جمله میتواند از یک آرمان گرا باشد “رؤیاهایم را باور کن و مرا دوست داشته باشد و بدان که به آن ها میرسیم”

 

برای NFها رابطه بسیار امری حیاتی است همچون آب برای ماهی. آنها به شدت به هارمونی در ارتباطات خود  اهمیت میدهند جوری که بسیاری از مواقع دیده شده از تعارض ها فرار میکنند که به ضرر آنها تمام میشود زیرا بعدا به صورت خشم های نهفته از خود بروز میدهند که باید مراقب این امر باشند

 

بسیار زود ناراحت میشوند و حساس هستند، وقتی که از ایده های خود صحبت میکنند وفتی که از آینده صحبت میکنند اگر فرد مقابل آنها را درک نکند ناراحت میشوند زیرا از تایید شدن لذت میبرند و به آن نیاز دارند. به همین دلیل در ارتباطات خود راحت ضربه میخورند.

 

آرامان گراها در روابط عاطفی و ازدواج خود به دنبال یکی شدن از لحاظ روحی هستند. هر چقدر به رابطه خود عمق و معنا بدهند بیشتر از رابطه خود لذت میبرند، آنها دلی مهربان دارند و همدل هایی عالی هستند ولی امکان دارد بیش از حد درگیر احساسات دیگران شوند جوری که دیده شده است در بعضی موارد خود را از یاد میبرند!!!

 

alizangui

نوع شغل مناسب آرمان گراها (NFها):

برای یک آرمان گرا شغلی مناسب است که با ارزش هایشان هماهنگ باشد و در کنار این هماهنگی با ارزش ها معنایی عمیق داشته باشد. آنها درگیر انسان ها میشوند و به خوبی میدانند چگونه انسانها را رشد دهند و به دیگران کمک کنند. پس قطعا شغل هایی را میپسندند که بتوانند در آن دیگران را رشد دهند، شکوفا کنند و به ارزش های انسانی بها دهند.

 

همچنین به دلیل کار کرد شهودی شان به نظریات و خلاقیت در کار خود اهمیت میدهند پس برای مثال میتوانند معلمان، مشاوران و روانکاوان حرفه ای باشند یا میتوانند مدد کاران اجتماعی هم باشند جایی که به دیگران سود رسانی و کمک رسانی کنند.

 

همچنین به دلیل اینکه روحیه ای حساس دارند و به عمق مطالب و معنا اهمیت میدهند و روحیه ای خلاق دارند دیده شده که به هنر و نویسندگی هم گرویده میشوند و در آنجا هم شانس موفقیت بسیار زیادی دارند.

 

نقاط ضعف مشرب آرامان گراها (NF):

 • صرفا بر اساس دوست داشتن و دوست نداشتن تصمیم میگیرند و در بسیاری از مواقع منطق و واقعیت را انکار میکنند
 • همچنین آنها درگیر مسائل دیگران میشوند و از سرعت تفرد و شکوفایی خود میکاهند، جالب است با اینکه در انتقاد کردن از دیگران مشکل دارند و نمیتوانند خیلی از وقتها واقعیت را بگویند ولی در تحلیل و انتقاد از خودماهرانه عمل میکنند!!!
 • اگر مراقب نباشند عمل گرایی را فراموش میکنند و درنظریات باقی میمانند و به طور مداوم ایده میدهند(به دلیل داشتن کارکرد شهودی خود)

نقاط قوت مشرب آرمان گراها  (NF):

 • آنها میدانند چگونه دیگران را رشد دهند میدانند چگونه به دیگران انگیزه دهند
 • در پایان کار به خوبی از دیگران تعریف میکنند(به جای تعریف از کاری که صورت گرفته)
 • به فکر راه حل های خلاق هستند
 • همیشه و در بروز احساسات و هماهنگی عالی عمل میکنند
 • خلاق و بکر هستند و پرتلاش برای رؤیاهای خود

چگونه با آرامانگراها (NF) کنار بیاییم:

 • در ارتباطات خود به آنها نزدیک شوید بگذارید ارتباطات شما با آنها عمق پیدا کند
 • از آنها تشکر کنید به دلیل که اینهمه برای رابطه خود اهمیت قائل هستند
 • به آنها اطمینان دهید که اگر با شما مخالفت کنند مسئله ای پیش نمی آید
 • سعی کنید از آنها انتقاد نکنید آنها ازعدم تایید بیزارند
 • از آنها بخواهید و آنها را تشویق کنید تا استعداد خود را در معرض نمایش بگذارند(مخصوصا در حالت ترجیح درونگرایی: INFJ/ INFP)
 • از آنها به خاطر روحیه شان انتقاد نکنید اصولا زیاد روحیه آنها تغییر میابد و این امری طبیعی است
 • نیاز به ابراز احساساتشان را درک کنید نیاز به دریافت احساسات آنها را درک کنید

چند توصیه به آرمانگراها (NF)

 • هر چیزی را شخصی ارزیابی نکنید و به دل نگیرید
 • به دنبال کاری بگردید که با ایده آل های شما جور در بیاید
 • اجازه ندهید انتظارات شما بیش از اندازه  غیر واقع بینانه شود
 • سعی نکنید کامل یک دهنده باشید، یاد بگیرید نه بگویید
 • بیاموزید که در لحظه حال باشید و از واقعیات زندگی لذت ببرید
 • هدف واقع بینانه تری را برگزینید و سعی کنید همه چیز را پله پله ببینید نخواهید که 10 پله یکی کنید
 • سعی کندید به خویشتن اصیل خود برسید
 • متوجه گرایش خود به فرافکنی ایده آل های خود برروی دیگران باشید و قبل از ورود به رابطه همه چیز را بررسی کنید

برخی از افراد سرشناس با مشرب NF:

نظر شما در باره شخصیت NF ها چیست؟ از اطرافیان شما کسی هست که دارای این مشرب باشد؟ اگر شما NF هستید چه ویژگی دیگری را در خود دیده اید که اینجا نبوده ؟

اگر به فکر رشد رابطه خود هستید فطعا باید خودتان و فرد مقابلتان را بهتر بشناسید و سپس رابطه خود را بر اساس شخصیت خودتان پیش ببرید. پیش نهاد ما به شما کتاب درکم کن میباشد

علی زنگویی

علی زنگویی

به دیگران کمک میکنم تا در مسیر پر پیچ و خم زندگی با یادگیری مهارت های ضروری زندگی و خودشناسی، رابطه و زندگی خود را دگرگون کنند

دیدگاهتان را بنویسید