تیپ شخصیتی ENJT:

 • صریح، قاطع، رهبر و مصمم
 • مسئولیت در قبال چیزی که میخواهند
 • تصمیم سریع و نشستن در راس امور
 • چالش یعنی رشد کردن
 • کارآمد
 • دانش های نوین و به روز
 • نظرات را رک بیان کردن
 • شهامت و اعتماد به نفس
 • کنترل کردن شرایط

ENTJ: برونگرا، شهودی، منطقی، قضاوتی

E: برونگرا، انرژی خود را از دنیای بیرون از خود میگیرند

N: شهودی، به پنداره ها و امکانات توجه دارند

T: منطقی، توجه به آنچه که درست است و منطقی است به جای انچه که خوب است.

J: قضاوتی، دوست دارد مسائل حل شوند و در باره هر چیزی سریع تصمیم گیری شود

نگاهی کلی به تیپ شخصیتی ENTJ:

سلام من یک فرد با تیپ شخصیتی ENTJ هستم. در سیستم شخصیت شناسی به روش MBTI ما جزئی از مشرب خرد گراها (NT) ها محسوب میشویم. رهبرانی ذاتی و استراتژیکی هستیم که دید بلند مدت و مسئولیت پذیری بسیار بالایی برای خواسته های خود داریم. از اینکه درگیر چالش ها شویم لذت میبریم. رشد کردن از درگیری با چالش ها بوجود می آید و ترسی از روبه رو شدن با چالش های زندگی نداریم. اعتماد به نفس در ما به طور ذاتی رشد میکند و رفته رفته که بزرگتر میشویم برای اهدافمان مسئولیت پذیریمان به شدت رشد بیشتری پیدا میکند به طرزی که ممکن است تمام زندگیمان را کارمان فرا بگیرد

ما به سرعت ناکارآمدی ها را میبینیم و در پی رفع عیب ها عمل میکنیم. شاید بعضی ها بگویند که ما نظم شخصی بسیار بالایی داریم اما در اشتباه هستند ما قدرت خواستن زیادی داریم چیزی را که بخواهیم مسئولیت زیادی در قبالش احساس میکنیم، قطب نمای زندگی ما همین خواسته های ما (Ni) است. با اینکه کارکرد (J) داریم اما خیلی وقتها کارهای تکانه ای هم انجام میدهیم چون خواسته ما مهم تر از نظم و روتین ها است

تیپ شخصیتی ENTJ مانند همتای خود ESTJ به شدت منطقی است و مدام به اینکه افکار دیگران چیست، آنها (دیگران) چه فکری میکنند توجه میکنند اما نه اینکه از این افکار بترسند آنها افکار دیگران را با آمارهای قبلی خود میسنجند که ببینند کدام صحیح تر است؟ به کدام اعتماد کنند؟ ولی در زیر همین موضوع وقتی در جمعی قرار میگیریند ترسی نهفته است، ممکن است وقتی دیگران در باره آنها فکر کنند که این افراد ناشایست هستند یا شما کاری کنید که دیگران فکر کنند آنها ناشایست هستند، احساس بدی بهشان دست دهد

برای ما ( تیپ شخصیتی ENTJ) پیدا کردن نقص در سیستم ها یا دیگران و گوشزد کردن یا رفع آن لذت بخش است همچنین سعی میکنیم از طریق جدیدی آن مسئله را حل کنیم. شوقی درونی برای رهبری کردن از درون ما شعله ور است که نمیتوان آن را خاموش کرد.

جایی که نظم و قانونی وجود نداشته باشد و از روال منطقی پیروی نکند ما را کلافه میکند و ناخودآگاه سعی میکنیم خودمان را به راس برسانیم و  شرایط را در دست خودمان بگیریم. ما روحی کارآفرین داریم و این موضوع از ما جدانشدنی است.

 

“ENTJ ها یکی از کنترل کننده ترین تایپ ها هستند آنها همه چیز را تحت کنترل میگیرند در این صورت میتوانند به سمت انچه میخواهند حرکت کنند، آنها در بی نظمی ها کلافه میشوند و استرس میگیرند (مانند تیپ های شخصیتی  ENFJ، ESTJ، ESTPو معمولا ENTJ ها به دنبال ثروت اندوزی هستند آنها به لحاظ آماری ثروت ساز ترین تیپ شخصیتی هستند، آنها در پی ساختن چیزی هستند که همه را متعجب کند و کاری کنند که دیگران در باره آنها به شایستگی یاد کنند: ببین من چه ساخته ام….. در نتیجه آنها به احساس خوب درونی میرسند

 

ما (تیپ شخصیتی ENTJ) به منطق جهان خارج از خودمان ( افکار متخصصان و موفقان ) بسیار اهیمیت میدهیم به همین دلیل ممکن است ما را ببینید که مدام در حال افزایش دانش خودمان هستیم. ممکن است کتاب بخوانیم، تحقیق کنیم در شبکه های اجتماعی باشیم و….در هر صورت قطعا در حال یادگیری هستیم، آمار گیری درست و موثق برای ما حیاتی است و بیش از آنکه بخواهیم به همین علم و آگاهی که در اختیار داریم کفایت کنیم مدام بیشتر وقتمان صرف یادگیری علوم نوین میشود به همین دلیل علاقه خاصی هم به نوآوری ها در زمینه کاری خود داریم

 

یکی از صفات بارز ما این است که میخواهیم شرایط را در کنترل در بیاوریم برای ما کنترل کردن امری عادی و خود به خودی است. ما (تیپ شخصیتی ENTJ) میدانیم که چطور مردم را سازماندهی کنیم، ممکن است زبانمان رنگ و بوی انتقادی به خود بگیرید اما قطعا برای این است که اطرافیانمان باهوش تر باشند و به رشد و پییشرفت بهتری برسند.

 

از اینکه بخواهیم از هر کسی که اشتباه میکند انتقاد کنیم یا به او راهنمایی دهیم هیچ ابایی نداریم ممکن است به هیمن دلیل برخی از مواقع ما را گستاخ بپندارید اما ما نوعی وظیفه برای بهتر کردن انسان های اطرافمان در خودمان احساس میکنیم و وقتی ببینیم کسی نمیداند میخواهیم کاری کنیم که او بداند!!

 

ممکن است از بیرون ما ( تیپ شخصیتی ENTJ) افرادی متکبر، گستاخ، بی روح و بی احساس قلمداد شویم. چنین نیست ما به شدت به احساسات درون خودمان (ارزش خودمان) اهمیت میدهیم و اینکه کسی به ما حس ارزشمندی را القا کند او را ارج مینهیم و برایمان مهم میشود. کافی است حس ارزشمندی را با تایید شایستگی مان به ما القا کنید و از ایده ها و افکارمان تعریف کنید در این مواقع ارزش شما هم در پیش ما بالا میرود.

 

در روابط کاری یا ارتباطاتمان به عنوان یک برونگرا به خوبی عمل میکنیم. از اینکه در گفت و گو هایمان به چالش کشیده شویم و به چالش بکشانیم لذت میبریم. افرادی که بایستند و شجاعانه از نظراتشان شجاعانه دفاع کنند احترام میگذاریم. ما (ENTJها) استدلال قوی و مهارت های کلامی بالایی داریم و هر چیزی که میخواهیم بیان کنیم را آنچنان قاطعانه بیان میکنیم که شما ممکن است به هرچه که میدانید شک کنید

 

ما(تیپ شخصیتی ENJT) تصمیماتمان را قاطعانه و سریع میگیریم و باید دیگران با ما همراه شوند و خود را به ما رسانند چرا که تحمل ناکارآمدی و کم کاری را به هیچ وجه نداریم.

 

“ENJT ها همیشه میخواهند که به شما چیزی را نشان دهند، هیجانی را به شما منتقل کنند یا حسی خوب را به شما بدهند، اجازه دهید این کار را انجام دهند

 

“ENTJ ها ممکن است به قصد و غرض بقیه یا اطرافیانشان مشکوک باشند و از وفاداری و احساس مسئولیت اطرافیانشان نا امید بشوند و دیگران را قضاوت کنند به آنها اطمینان دهید که به آنها وفادار هستید

 

تیپ شخصیتی ENTJ در روابط عاطفی خود چگونه عمل میکند؟

ما در روابطمان هم مثل کار و دنیای بیرون رهبر و چالش برانگیز هستیم. انتظارات زیادی از خودمان و شریکمان داریم و خواهان همسری برای ایجاد یک زندگی پر بار از لحاظ موفقیت هستیم. دوست داریم همسرمان باهوش باشد و همه چیز را زود بگیرد نخواهیم چیزی را چند بار توضیح دهیم.

اگر همسرمان در کار با ما ( تیپ شخصیتی ENTJ) شریک باشد چه بهتر! دوست داریم که در مورد مسائل کاری و ایده ها با هسمرمان صحبت کنیم و در خانه هم مثل بیرون رهبری میکنیم همه ی امور را چرا که درک درستی از اینکه چه کاری به چه صورت صحیح است داریم. ممکن است در دراز مدت این کنترل گری و رهبری ما به روابط مان ضربه بزند اگر به بلوغ کافی نرسیده باشد.

نقطه ضعف ارتباطی ما (تیپ شخصیتی ENTJ) وقتی است که هسرمان مسائل احساسی خود را پیش ما می آورد و ما میخواهیم با راهکار دادن به جای گوش دادن آن را حل کنیم. همچنین ممکن است از دید منطقی فقط به موضوع نگاه کنیم.

نمیدانم کدام جمله درست است رقیب اصلی کار ما روابط است یا رقیب اصلی روابط ما کار است. برای به تعادل رساندن آن ممکن است دچار مسئله شویم اما ما همیشه از پس چالش ها برمی آییم. بلند پروازی ما باعث میشود به شدت کسب و کار محور باشیم و ممکن است تمام ذهن مان را فقط کارمان پر کند.

 

ارزش ها و انگیزه های یک ENJT چیست؟

 

احساس ارزشمندی در درون و رسیدن به حس ارزشمندی برای ما )تیپ شخصیتی ENTJ) یک ارزش محسوب میشود که در زندگی خود به دنبال آن هستیم.

سخت کوشی و مسئولیت پذیری در کار برای ما یک ارزش دیگر است و اگر شخصی کم کاری کند به این معنی است که با ارزش های ما همخوانی ندارد حتی در شرایطی که اوضاع سخت شده باشد. باید کار را به پایان ببریم، چیزی را که شروع کرده ایم هیچ موقع نصفه کار رها نمیکنیم

 

جمع آوری اطلاعات از منابع موثق و توجه به افکار دیگران از ارزش های ENTJ ها محسوب میشود آنها همیشه از اینکه نکند به اندازه کافی اطلاعات نداشته باشند و باهوش به نظر نرسند نگرانند و به همین دلیل همیشه در پی جمع آوری اطلاعات، آمار، ارقام بیشتر و بیشتر هستند

 

صادق بودن و راحت حرف زدن هم از دیگر ارزش های ما در زندگی است، چه دلیلی دارد حقیقت را نگوییم؟ به همین دلیل ممکن است دیگران ما (تیپ شخصیتی ENTJ) را خشن و انتقادی بخوانند.

رسیدن به نتایج و هدفمند بودن در زندگی ما بسیار بسیار اهمیت دارد پس در نتیجه از دیگر ارزشها ی ما اهداف ما هستند که معمولا به صورت بلند مدت روی آنها سرمایه گذاری میکنیم. برای رسیدن به اهدافمان مسئله فقط زمان است

 

” ENTJ ها در اینکه ببینند دیگران چه کاری انجام میدهند و از کار آنها الگو برداری کنند عالی عمل میکنند، آنها هم منتور های (الگو) خوبی میشوند هم به خوبی منتور ها را پیروی میکنند آنها استعداد خاصی در جمع آوری اطالاعات، آمارها دارند، انسان های موفق چه کرده اند؟ من هم همان را انجام دهم

 

تیپ شخصیتی ENTJ به عنوان پدر و مار چگونه هستند؟

کنترل کردن برای ما در سبک فرزند پروری هم اجرا میشود و میخواهیم فرزندانمان در کنترل ما باشند. انتظارات واضحی را تعیین میکنیم، حد و مرز های خوبی را میگذاریم برای فرزندانمان و اتنظار داریم که فرزندانمان از آنها پیروی کنند

ما ( تیپ شخصیتیENTJ ) دوست داریم فرزندمان مستقل باشد و روی پای خود بایستد به همین دلیل شرایطی را فراهم میکنیم که بتواند استقلال خود را به دست آورد وقتی که ببینیم فرزندمان زیادی احساسی است و نمیتواند استقلالش را بدست آورد ممکن است نگران شویم

دوست داریم فرزندمان سخت کوش و پردست آورد و موفق باشد. ممکن است چون که زیاد درگیر کارمان هستیم نتوانیم زمان زیادی را با فرزندان خود بگذرانیم اما وظیفه خود را به خوبی انجام میدهیم.

 

شغل های مناسب تیپ شخصیتی ENTJ :

 

شرایط شغلی ایده آل:

 • کارآفرینی، به شدت روحیه کار آفرینی دارید و دوست دارید هیمشه در سمت رهبری باشند.
 • در راس امور باشید یا رابطه خود را با کسانی که در راس امور هستند حفظ کنید.
 • کار شما یک نواخت نباشد بلکه دارای چالش باشد
 • بتوانید از ویژگی های رهبری خود استفاده کنید
 • کار منظم و ساختار یافته باشد و بتوانید شرایط را کنترل کنید
 • در آن سازمان به تفکرات منطقی بها دهد و سبک های نوین و به روز به اجرا در بیایند.
 • دور و بر شما را افرادی باهوش تشکیل داده باشند تا بتوانید با خیال راحت سیستم سازی را انجام دهید و بلند پروازی هایتان را داشته باشید.
 • بتوانید در آن پیشرفت کنید و چالش افرین باشد
 • بتوانید دانش خود را به روز کنید و به رشد دلخواه خود برسید

 

برخی از مشاغل مناسب برای تیپ شخصیتی ENTJ:

 • تحلیل گر مدیریت
 • مشاور مالی و شرکت ها
 • مدیر فروش
 • مدیر اجرایی
 • مدیر کسب و کار (MBA)
 • مهندس هوافضا، مکانیک، هسته ای
 • ستاره شناس
 • بیوفیزیک
 • کامپیوتر و علوم وابسته به کامپیوتر
 • افسر، کارآگاه و…
 • کارآفرین و مشاوره به کارآفرینان
 • طراحی صنعتی
 • سیاست مدار

 

نقاط ضعف و قوت تیپ شخصیتی ENTJ:

 

نقاط ضعف ENTJ:

 • چالش برانگیزند و ممکن است در حالت نابالغانه مدام به دنبال بحث کردن های بی دلیل باشند
 • حتما باید در گفت و گو ها برنده باشند شاید در کسب و کار خوب باشد اما در روابط ممکن است به آنها ضربه بزند
 • خوب گوش دادن را تمرین کنند به جاهای بهتری میرسند 
 • هر چیزی که با نظر آنها مخالف باشد را نقد میکنند
 • عواطف بقیه افراد؟ در دیدن عواطف بقیه افراد خوب عمل نمیکنند و نمیتوانند احساسات بقیه افراد را تشخیص دهند
 • کنترل کردن دیگران حتی خارج از محیط کار
 • با اینکه در بیرون قاطعانه رفتار میکنند اما در درون همیشه نوعی شک به افکار خود را با خود حمل میکنند
 • حافظه ضعیف، بهتر است هر چیزی را یاد داشت کنید تا فراموش نکنید هیچ موقع به حافظه خود اعتماد نکنید

نقاط قوت ENTJ:

 • ایده های جدید برای شما لذت بخش هستند و از چیزهای نو استقبال میکنند
 • دارای بیانی قوی و قدرتمند هستند
 • قدرت خواستن بالایی دارند و درباره هرچه که بخواهند احساس مسئولیت زیادی را میکنند
 • صریح، صادق هستند ( از کمک به دیگران هیچ دریغی نمیکنند چیزی که اشتباه هست را میگویند)
 • اهل رشد کردن و رشد دادن هستند (البته رشد دادن به سبک انتقاد یا رک و واضح صحبت کردن با هر کسی، آنها مشوق هستند اما ملاحظه گر نیستند)
 • بیرون آمدن از روابطی که احساس میکنند دیگر برایشان ارزشی ندارد
 • نگرشی مبنی بر اینکه چالش به معنی رشد است دارند
 • آمار های بی نظیر گرفتن

من علی زنگویی هستم، عاشق خود شناسی و پیشرفت در مسیر و جاده زندگی، دوست دارم در این مسیر به دیگران هم کمک کنم تا با شناخت خودشان زندگی بهتری را تجربه کنند

این پست دارای 2 نظر است

 1. سید پوریا ارامی

  سلام و با عرض خسته نباشید
  ببخشید چرا بقیه ی کارکردهارو نمینویسین؟
  فقط شهود درون ریز و نوشتین

 2. سید پوریا ارامی

  در صفحه دیگه پاسخ من رو دادین و من ندیدم مرسی از پاسخ گوییتون
  منتظر ادامه فعالیت شما هستم

دیدگاهتان را بنویسید

علی زنگویی

علی زنگویی

من علی زنگویی هستم، عاشق خود شناسی و پیشرفت در مسیر و جاده زندگی، دوست دارم در این مسیر به دیگران هم کمک کنم تا با شناخت خودشان زندگی بهتری را تجربه کنند

آخرین مقالات سایت

محصولات سایت

در اینستاگرام ما را دنبال کنید