تیپ شخصیتی ESFJ :

 • اهل تعاملات اجتماعی
 • گرم و مهربان
 • در پی ایجاد هماهنگی
 • اهمیت دادن به دیگران و فداکاری
 • غم خوار و هم دم
 • عمل گرا و منظم
 • مسئولیت پذیر و واقع گرا
 • توجه به سنت های جامعه و قوانین آن
 • با وجدان بالا، وفادار و قدر دان

ESFJ: برونگرا، شهودی، احساسی، قضاوتی

E: برونگرا، انرژی خود را از دنیای بیرون از خود میگیرد

S: حسی، متمرکز بر روی حقایق، اعداد و جزئیات است

F: احساسی، با توجه به ارزش های شخصی تصمیم میگیرند

J: قضاوتی، دوست دارد مسائل حل و فصل شوند و درباره آنها تصمیم گیری شود

ویژگی های تیپ شخصیتی ESFJ:

سلام من یک فرد با تیپ شخصیتی ESFJ هستم در سیستم شخصیت شناسی به روش MBTI ما جزئی از مشرب سنت گراها (Sj) محسوب میشویم. به ما لقب فداکار با وجدان رو دادن چرا که از کمک کردن به دیگران هیچ موقع دریغ نمیکنیم و بیشتر زندگی ما در باره این است که دیگران چه میخواهند. نسبت به اینکه دیگران به چه چیزی نیاز دارند حساس هستیم و در این باره احساس مسئولیت فراوانی را داریم.  افرادی به شدت خونگرم، مهربان، صمیمی و فداکار هستیم.

” میتوان گفت که تیپ شخصیت ESFJ فداکار ترین تیپ شخصیتی موجود است البته تیپ های شخصیتی INFJ و ENFJ هم به خوبی فداکاری از خود نشان میدهند”

به شدت تلاش میکنیم که با محیط احساسی اطرافمان و هماهنگ شویم همچنین از اینکه دیگران از ما چه درک و برداشتی دارند برای ما بسیار مهم است و مراقب احساس دیگران هستیم. ما از اینکه اطرافمان هماهنگی و همکاری برقرار باشد و دیگران را خوشحال کنیم  احساس خوبی به ما دست میدهد. این موضوع خیلی از مواقع به ضرر ما تمام میشود چرا که به دنبال راضی کردن دیگران هستیم.

به شدت به وفاداری و سنت ها احترام میگذاریم و معمولا خانواده و دوستانمان در اولویت های ما قرار دارند. در صرف زمان، تلاش و احساسات برای دیگران خساستی به خرج نمیدهیم و در این باره کاملا سخاوتمندانه عمل میکنیم.

” تیپ شخصیتی ESFJ از اینکه واقعا چه میخواهد هیچ ایده ای ندارد آنان بر اساس آنچه که میدانند وظیفه شان است و شما میخواهید کارها را پیش میبرند. آنها به خواست شما اهمیت زیادی میدهند. بهتر است که همیشه به آنها بگویید که چه میخواهید و قصدتان چیست و همچنین در اینکه چه چیزی واقعا میخواهند کمکشان کنید”

ما (تیپ شخصیتی  ESFJ) جوری نگران مشکلات و حال دیگران میشویم که هیچ فرقی با نگرانی ها و ناراحتی های خودمان ندارد. ما همواره در حال تلاش کردن هستیم که نظم را در زندگی خود و دیگران ایجاد کنیم.

معمولا ما در نقش یک میزبان مهمان نواز به خوبی تعریف میشویم زیرا در راضی کردن و احترام به احساسات دیگران و کاری کردن که دیگران خوشحال شوند استاد هستیم. بدون تردید نقش های سازمانی را بر عهده میگیرم و میخواهیم اطمیانن حاصل کنیم که از همه مراقبت میشود. از اینکه در اجتماع را بر عهده بگیریم و با سخت کوشی بتوانیم نظم را به جامعه و اجتماع خود ارمغان بیاوریم لذت میبریم.

ما ( تیپ شخصیتی ESFJ) از مشرب سنت گراها هستیم و این نشان میدهد که به خانواده و اطرافیان و سنت های غالب بر جامعه بهای فراوانی میدهیم و خیلی از مواقع از اینکه دیگران چرا مطابق با شرایط جامعه و سنت رفتار نمیکنند برایمان عذاب آور است.

وظیفه شناس و متعهد به کارهایی که در قبال آنها مسئول هستیم و معمولا کارها شامل لیستی میشود که دیگران چه میخواهند، شاید برخی از مواقع گیج شویم که ما خودمان چه میخواهیم!!  خاطرات گذشته ما کاملا در ذهن ما میماند ( حتی خاطرات 50 سال پیش ) ما حافظه ای دقیق و قوی ای داریم و به جزئیات دقت زیادی میکنیم. از اینکه داستان هایی در باره دیگران در جمع ها بگوییم لذت میبریم.

ما (تیپ شخصیتی ESFJ) قانون های اخلاقی خاصی برای نحوه رفتار با دیگران و انتظاراتی که از دیگران باید داشته باشیم داریم. ما از اینکه دیگران چطور باید رفتار کنند، چه لباسی بپوسند و چه فعالیت هایی باید داشته باشند که مناسب به نظر برسند نظرات خاص خود (معمولا هماهنگ با جامعه و سنت) را داریم در این مورد ممکن است کمی کنترل گر باشیم.

ما به باورهای جمعی اهمیت خاصی میدهیم و باید مراقب این موضوع باشیم چرا که ممکن است دورو برمان از آدم های نامناسبی پر شود و بی اختیار قوانین آنها را پیروی کنیم و بعد از خارج شدن از جمع از خود بپرسیم واقعا من چنین آدمی هستم؟

ممکن است که به صورت سیاه و سفید فکر کنیم و خاکستری ای وجود نداشته باشد (یا 0 یا 100)  و ممکن است کسی که از لحاظ ما درست رفتار نمیکند را مورد نکوهش و قضاوت قرار دهیم مثل وقتهایی که در خیابان راه میرویم و ظاهر عجیب و غریب برخی از افراد را میبینیم.

” درواقع ESFJ ها همیشه منتقد چیدمان محیط و شرایط فیزیکی اطرافشان، یا کارهایی که دیگران رخلاف روتین های مشخص خودشان انجام میدهند هستند. مثلا وقتی که شما لباس خوبی از نظر آنها نپوشیدید یا یک جای لباستان کج شده است انها خیلی سریع متوجه آن میشوند، نقاط ریز روی لباستان را میبینند و سعی میکنند آن را برطرف کنند. به آنها اجازه دهید از لباس و محیط یا حتی رفتار شما ایراد بگیرند و وقت هایی به آنها یاد آور شوید که خود تو هم ممکنه بعضی وقتها لباس نامناسب پوشیده باشی…..یا کاری را به شیوه صحیح انجام ندهی….”

اما نیت ما (تیپ شخصیتی ESFJ) خیر است، ما خواستار این هستیم که همه از قوانین درست و دقیق پیروی کنند. میخواهیم همه چیز خوب باشد برای افرادی که اطراف ما هستند. ما از شما دو چیز مهم را میخواهیم : اول لطفا ما را تایید کنید و بگویید که آدم خوبی هستیم، دوم به ما اهمیت دهید همانگونه که ما به شما اهمیت میدهیم

ارزش ها و انگیزه های تیپ شخصیتی ESFJ چیست؟

رفتار و قوانین اخلاقی ما بر اساس قوانین اخلاقی جمعی جامعه است و از دیگران هم چنین انتظاری را داریم که از این قوانین پیروی کنند. معمولا دید ما نسبت به همه چیز همانطور که گفتم سیاه و سفید است: درست و غلط. از اینکه برداشت هایمان از رفتار های دیگران را بگوییم ترسی نداریم. قوانین اخلاقی حاکم بر جامعه و سنت یکی از ارزش های ما محسوب میشود و سعی میکنیم که کاری کنیم که بقیه هم از همین قوانین و رفتارهای ارزشی مطابق با جامعه و سنن پیروی کنند

” تیپ شخصیتی ESFJها با اینکه بسیار فداکار و از خود گذشته هستند و به دیگران اهمیت میدهند اما باید مراقب باشند و بدانند که پارسایی و ناپارسایی آنها میان اهمیت دادن بدون چشم داشت و اهمیت دادن با انتظار جبران است. در حالت ناپارسایی (انتظار بازگشت داشتن) آنها فکر میکنند چون به دیگران اهیمت داده اند و یا کارهای مثبت انجام داده اند زندگی و مردم باید برای آنها جبران کنند روزی….واقعیت اما چیز دیگریست !”

ما ( تیپ شخصیتی ESFJ) به دنبال هماهنگی، همکاری کردن هستیم و حس و حال خوبی داریم وقتی که همه از یک سری قوانین مشخص پیروی کنند و به موفقیت برسیم. همکاری کردن از یک سری قوانین مشخص، ایجاد و نگهداری هماهنگی یکی دیگر از ارزش ها و انگیزه های ما است.

یکی دیگر از ارزش های ما این است که به افکار ما گوش داده شود و شنیده شویم، شنیده شدن و تایید فکرهایی که در سرمان داریم برای ما حیاتی است اگر شنیده نشویم و احساس کنیم که نادیده گرفته میشویم حتی ممکن است تا مرز مریض شدن هم پیش برویم. مخصوصا اگر فکرهایی که داریم و منطق درونیمان را به دیگران بگوییم و دیگران آنها را قبول نکنند!

از دیگر انگیزه ها و ارزش های ما داشتن ثبات و امنیت است که این دو برای ما بسیار بسیار مهم هستند

تیپ شخصیتی ESFJ در روابط عاطفی خود چگونه عمل میکند؟

در روابط ما متعهد، به شدت وفادار، حایمت گر، اهل رشد دادن و خدمت کردن و قابل اعتماد هستیم. مدام در حال برطرف کردن نیاز های همسر خود هستیم و از او حمایت میکنیم و با استاندراد های سنتی در روابط خود میانه خوبی داریم. معمولا در روابط خود در نقش های سنتی زن یا شوهر فرو میرویم ( زن مسئول گرم نگه داشتن محیط خانواده و مرد مسئول کار و نان آور خانواده)

” تیپ شخصیتی ESFJ میخواهد شمعی باشد در کنار شما تا شما هر آنچه که باید بنویسید را بنویسند”

ما از زندگی سازمان یافته استقبال میکنیم و از اینکه همسرمان هم در این نظم و ساختارها با ما همراه شود و برنامه ای خاص برای خود داشته باشیم لذت میبریم. قوانین اخلاقی برای ما بسیار مهم است از اینکه هسمرمان هم این قوانین اخلاقی، درست و غلط بودن و باید و نباید های ما را بپذیرد و افکار ما را تایید کند لذت میبریم. شنیده شدن و تایید شدن افکار درونیمان برای ما اهمیت زیادی دارد اگر احساس کنیم که به اندازه کافی افکار خوبی نداریم یا مفید واقع نمیشویم شکسته و افسرده میشویم.

ما ( تیپ شخصیتی ESFJ) مسئولیت پذیر هستیم برای روتین های زندگی و از اینکه شریک زندگیمان در کنار ما به این کارها بپردازد خوشحال میشویم و انتظار داریم که او هم چنین باشد. در برابر انتقاد، تعارض بسیار آسیب پذیر ظاهر میشویم و موقع تعارضات ممکن است یا عقب نشینی کنیم یا از لحاظ احساسی ضربه بخوریم چرا که تعارض و انتقاد برای ما مسئله ای مهم و غیر قابل تحمل است.

” تیپ شخصیتی ESFJ همیشه نگران این است که نکند به اندازه کافی آدم خوبی نباشد؟ آنها را تایید کنید و این احساس را از آنها دور کنید”

سبک پدر و مادری کردن تیپ شخصیتی ESFJ چگونه است؟

از اینکه به لحاظ احساسی به فرزندانمان نزدیک شویم لذت میبریم و در نقش یک حامی به تمام معنا ظاهر میشویم. برای فرزندانمان قوانین واضحی را تعریف میکنیم که از آنها پیروی کنند چرا که داشتن ثبات و امنیت در خانه و برپا کردن آن هم برای ما هم برای فرزندمان مفید است. مدام به فکر این هستیم که فرزندمان به چه چیزی نیاز دارد تا نیاز های او را برطرف کنیم و منابع مورد نیاز آنها را در اختیارشان قرار میدهیم

برای ما ( تیپ شخصیتی ESFJ) یاد دادن قوانین اخلاقی و ارزش گذاشتن به سنت ها چیزیست که فرزند ما از همان بچگی با آن آشنا میشود ما او را آماده حضور در جامعه و اجتماع میکنیم چرا که انتظار داریم تا فرزندانمان از ارزش های سنت و جامعه پیروی کنند

اگر فرزندمان موفق شود خودمان احساس غرور و سربلندی میکنیم و اگر او شکست بخورد برای ما این شکست مثل این میماند که خودمان شکست خورده ایم و پر از احساس نا امیدی میشویم.

چه شغل هایی مناسب تیپ شخصیتی ESFJ است؟

شرایط شغلی ایده آل:

شغلی خوب است که بتوانند مردم را با مهربانی سازماندهی کنند ولی نه در قالب ریاست های خشک. بتوانند خود را با نیاز های دیگران هماهنگ کنند و به دنبال ایجاد ساختار هایی باشند تا بتوانند نیاز های دیگران را برطرف کنند

برای ESFJ ها شغلی مناسب است که بتوانند درگیر جزئیات و وقایع ملموس باشد و از تئوری و نظریه ها به دور باشد، همچنین اگر به آنها گفته شود چه کاری را انجام دهند و این موضوع شفاف باشد بسیار بهتر عمل میکنند در واقع وظایف باید برای آنها کاملا شفاف و مرحله به مرحله روشن شود

کاری که انجام میدهند بر خلاف عرف جامعه نباشد و محیط و شرایط کاری مطمئن ، با ثبات و ایمن را باشد. در کنار این موضوع هرچه ساختار بیشتر باشد، تیپ شخصیتی ESFJ بهتر عمل میکند

به دلیل برونگرا بودن و کارکرد احساسی آنها مسلم است که شغلی برای آنها خوب است که با مرد در حال تعامل مداوم و هماهنگی و دوستی باشد. کار آنها با مسائل اخلاقی باید 100 درصد هماهنگ باشد در غیر این صورت نمیتوانند کار کنند همچنین شغل آنها باید رنگ و بوی عملی به خود داشته باشد نه اینکه تئوری و نظریه پردازی باشد

شغل های مناسب برای تیپ شخصیتی ESFJ:

 • معلم کودکان و پایه ابتدایی، مدیر مدرسه
 • پرستاری، بهداشت و درمان، پزشک، دندان پزشک
 • نماینده خدمات مشتری، برنامه ریز فروش، مدیر دفتر
 • مدیریت منابع انسانی، مدیر روابط عمومی
 • متخصص تغذیه و سلامت کودکان،بزرگسالان
 • برنامه ریز، حساب داری، خیاط
 • آرایش گر، افسر پلیس، کارمند و….

نقاط ضعف و فوت تیپ شخصیتی ESFJ چیست؟

نقاط ضعف:

 • در حل و تحمل تعارضات و انتقاد ها خوب عمل نمیکنند
 • اهل تغییرات و ایده های جدید و نو نیستند و به قوانین خود و یا عرف جامعه و سنت میچسبند
 • زیاد به دنبال تایید و شنیده شدن از سمت دیگران هستند
 • آیا من با هوش هستم؟ آیا ارزشمند هستنم؟ دیگران چه فکری میکنند؟ مدام ذهنشان در میان این جور افکارها میچرخد
 • فداکاری های بیش از حد آنها ممکن است در سنین بالاتر آنها را از پای درآورد و حالتی بدبین نسبت به همه چیز پیدا کنند

نقاط قوت:

 

 • نظم و سازماندهی کردن دیگران و یا محیط اطراف اولین نقطه قوت این افراد است
 • اهمیت به دیگران، خدمت کردن به جامعه و عزیزانشان، خونگرم و فداکار
 • متعهد، وفادار، مسئولیت پذیر و در پی برقراری امنیت در زندگی خود هستند
 • کافی است به آنها بگویید که چه میخواهید
 • مدیریت مالی عالی و توانمند در این زمینه
 • خوش اخلاق و خوشرو، اهل انتقاد کردن نیستند و دیگران را تایید میکنند
علی زنگویی

علی زنگویی

به دیگران کمک میکنم تا در مسیر پر پیچ و خم زندگی با یادگیری مهارت های ضروری زندگی و خودشناسی، رابطه و زندگی خود را دگرگون کنند

دیدگاهتان را بنویسید