تیپ شخصیتی ESFP : در یک نگاه

 • پرانرژی و هیجان طلب
 • فردی اجتماعی با توانایی ارتباطی بالا
 • عمل گرا
 •  مشتاق
 • خودانگیخته
 • توانمند و چاره ساز
 • انتطباق پذیر
 • دست و دل باز و خوش گذران

ESFP: برونگرا، حسی، احساسی، ادراکی

E: برونگرا، کسی که از بودن با دیگران و تعامل داشتن با دیگران انرژی خود را میگیرند

S: حسی، کسی که متمرکز بر روی حقایق، اعداد و جزئیات است

F: احساسی، کسی که بر اساس ارزش های شخصی خود تصمیم میگیرد

P: ادراکی، کسی که به انعطاف پذیری گرایش دارد به جای نظم و چارچوب ها

تیپ شخصیتی ESFP:

سلام من یک فرد با تیپ شخصیتی ESFP هستم. در سیستم شخصیت شناسی MBTI ما جزئی از مشرب ابزارگراها یا تجربه گراها (SP) محسوب مشویم. ما افرادی با نشاط و سرگرم کننده هستیم که به راحتی توجها را به سمت خودمان جلب میکنیم و در این کار به خوبی عمل میکنیم.  از آنجایی که عاشق کارهایی هستیم که ماهیت عملی داشته باشند و بیشتر در لحظه زندگی میکنیم به ما لقب اجرا کننده را داده اند. عاشق ارتباطات و تجربه کردن های فعالیت های جدید و فیزیکی هستیم.

ما ESFP ها افرادی تکانشی، پر انرژی، خودانگیخته و سرگرم کننده هستیم و از چیزهایی که به ما حس خوبی دهند مثل غذا، لباس، طبیعت، حیوانات و…لذت میبریم. این نوع شور و شوق در ما به طور مسری در دیگران اثر میکند و همیشه در پی آنیم که به محیط انرژی مثبت انتقال دهیم.

بیشترین توجه ما به لحظه حال است، اینجا و اکنون. به سرعت متوجه محیط اطراف و هر آنچه که در آن در حال وقوع هست میشویم و سریع دست به عمل میزنیم.

 

تیپ های شخصیتی ESFP عاشق این هستند که به دیگران هیجانی را انتقال دهند برای مثال وقتی که کودک هستند ممکن است به دیگران بگویند ببینید من چه کاری را بلدم انجام دهم و یک حرکت فیزیکی را انجام دهند یا هیجانی را به شخصی که نزدیکشان است انتقال دهند

 

ما با این شخصیت هیجان دوست و در لحظه مان از اینکه بخواهیم در مرکز کارها و در مرکز توجه باشیم لذت میبریم و دوست داریم که نقش اول هر کاری  باشیم که به صورت گروهی در حال انجام است. اگر در محیطی باشیم و کسی به ما کاری را نسپارد قطعا خودمان را به هر صورتی درگیر آن کار خواهیم کرد. بسیار سرگرم کننده و شوخ طبع هستیم و دوست داریم مردم را از لاک خودشان بیرون بیاوریم و کاری کنیم که اوقات خوشی داشته باشند.

 

برای تیپ های شخصیتی ESFP زندگی مانند یک مهمانی است و در چشم برهم زدنی میتوانند افراد زیادی را دور هم جمع کنند چرا که افرادی توانمند در برقراری ارتباط با دیگران هستند، آنها از اینکه دور و برشان شلوغ باشد انرژی میگیرند و تلاش میکنند تا مرکز توجه باشند، آنها لباس های رنگی میپوشند و میخواهند تاثیرات بصری خوبی از خود بر دیگران بگذارند

 

کارکرد اول ما (SE) است و این یعنی که ما بسیار به کارهای عملی و فیزیکی اهمیت میدهیم و به دنبال تقسیم هیجانات در لحظه با دیگران هستیم به همین دلیل ممکن است ببینید که ما بلند بلند صحبت میکنید یا بسیار سریع عمل میکنیم، لباس های رنگی میپوشیم و… تا به دیگران حس خوبی را انتقال دهیم. به دقت به وضعیت ظاهر خود اهمیت میدهیم و مراقب حسی که به دیگران میدهیم هستیم و بیشتر هم به مد روز در لباس پوشیدن هایمان اهمیت میدهیم در واقع دوست داریم اطرافیانمان را با محیط و تجربیاتمان هیجان زده کنیم

افرادی بسیار مهربان و عاشق کمک کردن به دیگران هستیم که این کمک ها بیشتر رنگ و بویی عملی دارد. احساسات انسانها را به خوبی میدانیم و رفتار های دیگران را به خوبی زیر نظر داریم به همین دلیل وقتی که مسئله ای را ببینیم به سرعت وارد عمل شده و به دیگران کمک میکنیم.

در جمع بودن برای ما ( تیپ شخصیتی ESFP ) بسیار مهم است و وقتی که تنها میشویم کسل میشویم، دوست داریم که دوستانمان دورمان باشند و همیشه مشغول به انجام کاری باشیم یکجا نشستند و کاری را انجام ندادن عذاب بدی برای ما محسوب میشود.

 

به دلیل کارکرد اولمان که (SE) است آگاهی خوبی نسبت به محیط فیزیکی و کارکرد های حسی خود داریم به همین دلیل در واکنش ها بسیار سریع عمل میکنیم و در یادگیری مهارت های فیزیکی با استعداد خودمان را نشان میدهیم. ” عمل کردن مهم تر از حرف زدن است” ما به این شعار پایبند هستیم و به شکل عملی کارهای مان را پیش میبریم.

وقتی که صحبت در باره مسائل جدی و منفی میشود میل ما فروکش میکند زندگی خیلی لذت بخش تر از آن است که بخواهیم در باره این مسائل صحبت کنیم بیشتر دوست داریم درباره وقایع مثبت لحظه اکنون صحبت کنیم. به همین دلیل ممکن است که زندگی آنچنان با سرعت برایمان بگذرد که متوجه گذر آن نباشیم!

 

یکی از نقاط ضعف ما (تیپ شخصیتی ESFP) این است که شاید ندانیم در آینده دقیقا چه میخواهیم، و تمام وقت خود را در لحظه ی حال بگذرانیم که میتواند در بلند مدت به ضرر ما تمام شود. هدف گذاری ها معمولا بسیار کوتاه مدت هستند و دوست داریم که کار و تفریح را با هم ترکیب کنیم و میل شدیدی به کارهای گروهی داریم.

 

کارکرد آخر ESFP ها شهودی درون ریز است (Ni) و به این معنی است که ممکن است فقط به نتایج ملموس لحظه ای بچسبند و از آینده شان بترسند و وقتی به آن فکر میکنند دچار نگرانی شوند به هر حال به آنها حق انتخاب بدهید بگذارید گزینه های متفاوت را تجربه کنند

 

به صورت های خود انگیخته عمل میکنیم و ممکن است که بدون برنامه ریزی و به صورت تکانشی دست به عمل هایی بزنیم که به شکست بیانجامد در واقع آینده بینی و قدرت خواستن مان را فدای در لحظه بودن و حس های لحظه ای کنیم

“esfp: اگر کاری به صورت گروهی انجام نشود خودمان سعی میکنیم دیگران را به کار گروهی تشویق کنیم، در ما روحیه همکاری بالایی وجود دارد

وقتی صحبت از کارکردن میشود از کارهایی که نتایج ملموس نداشته باشند و به صورت عملی نباشد بیزاریم ما (ESFP ها) ذهنمان را بیشتر درگیر چگونه گی ها میکنیم تا اینکه بدانیم چرا باید یک کاری انجام شود. وقتی یک کار یا بحثی بیش از حد تئوری شود خسته کننده میشود برایمان.

مشرب ما به دلیل داشتن دو حرف S و P در دسته ی مشرب ابزارگراها (تیپ های شخصیتی ISFP، ESFP، ISTP، ESTP جز این مشرب هستند) میگنجد و این به این معنی است که ما افرادی هستیم که نه دوست داریم کنترل شویم و نه کنترل کنیم. برای ما آزاد بودن و داشتن انتخاب مهم است. از اینکه شخصا و بدون واسطه درگیر کارها شویم و از این طریق مسائل را به صورت های گروهی یاد بگیریم و لذت میبریم.

کارکرد دوم ما (Fi) است و به همین دلیل در باره احساساتمان رویکرید شخصی داریم و با اینکه به دادن حس خوب به دیگران همیشه فکر میکنیم اما ممکن است گاهی آنچنان لج باز شویم که موجب تعجب دیگران شویم. به احساسات درونی خودمان دسترسی داریم و دقیقا میدانیم که در لحظه حال چه احساسی داریم.

همچون تیپ شخصیتی ISFP ما هم دارای دیدی زیباشناسانه نسبت به محیط اطرافمان هستیم و عاشق زیبایی ها میشویم، در منزلمان از ذوق هنریمان استفاده میکنیم، لباس های به روز میپوشیم، به هنر رو می آوریم و کارهایی مثل نقاشی کردن و رنگ آمیزی یا چیدمان محیط یا ست کردن رنگ ها با هم و ساخت تصویری زیبا در محیط اطرافمان برایمان لذت بخش است.

 

ازمسائل بزرگ ESFP ها تمام کردن یک کار است آنها به خوبی شروع میکنند ولی تمام کردنشان با خداست!”

 


انگیزه ها و ارزش های تیپ شخصیتی ESFP چیست؟

همانطور که گفتم لحظه حال و انرژی مثبت جزئی از ارزش های ما میباشند. لذت بردن از زندگی برای ما امری حیاتی هست و عاشق تفریح کردن های گروهی هستیم پس مسلما تفریح هم از دیگر ارزش ها و انگیزه های ما محسوب میشود.

وقتی کاری زیادی برنامه ریزی شود ممکن است ما دچار خستگی و کلافگی شویم لطفا اجازه دهید که مقداری به صورت های تکانشی و خود انگیخته عمل کنیم چرا که آزادی و انتخاب داشتن در لحظه از دیگر ارزش های ما محسوب میشوند.

به احساسات درونی ما ( تیپ شخصیتی ESFP) که از منبعی غنی و خالص هستند ارزش بگذارید اگر درباره احساسات درونیمان و ارزش ها صحبت میکنیم و شخصی به ما بی مهری کند عصبی میشویم چرا که احساسات درونیمان و ارزش های مان که به آنها پایبند هستیم برایمان بسیار مهم هستند. ما بیشتر تصمیماتمان را بر پایه ارزش ها و احساسات درونیمان میگیریم. میتوانیم هر لحظه نظاره احساسات درونیمان باشیم و بدانیم در لحظه چه احساسی داریم، از چیزی خوشمان میاد؟نمیاد؟ خوبه؟ بده؟ متنفریم ازش؟ عاشقشیم؟

 

” ESFP ها فکر میکنند که همه انسان های بدی هستند و خودشان بهترین انسان روی زمین اند (مثل تیپ های شخصیتی ISFP، INFP، ENFP

 

تیپ های شخصیتی ESFP در روابط عاطفی خود چگونه عمل میکنند؟

افرادی پر شور و شوق و خوش قلب هستیم که از اینکه با دیگران ارتباط برقرار کنیم لذت میبریم. در روابط عاطفی خود دوستانه و دلسوز و مهربان هستیم. به نیاز های در لحظه و فیزیکی همسرمان اهمیت فراوانی میدهیم.

ما (تیپ شخصیتی ESFP) عاشق خوشحال کردن شرکای خود و سورپرایز کردن او هستیم. دوست داریم تفریحاتمان را با هم داشته باشیم. خانه محلی برای عشق و شادی است یه همین دلیل به هماهنگی و نداشتن بحث و تعارض اهمیت میدهیم و میخواهیم رابطه ای را بر پایه لذت و هماهنگی برقرار کنیم.

از اینکه در روتین های زیاد زندگی و روزمره گرفتار شویم بیزاریم و بیشتر دوست داریم که کارها را به صورت تکانشی انجام دهیم.

اگر ببینیم که فرد مقابلمان ماتم گرفته یا در خود فرو رفته تمام سعی مان را میکنیم که فرد مقابلمان را شاد کنیم و او را بخندانیم، از زندگی باید لذت برد.

تجیح میدهیم که زندگی خودمان را داشته باشیم تا اینکه در بحث و جدل ها شرکت کنیم. عاشق کمک کردن های فیزیکی و عملی به انسان ها و عزیزان اطرافمان هستیم که همسرمان میتواند در اولویت ما قرار داشته باشد. باید مراقب باشیم که بدانیم چه میخواهیم در غیر این صورت ممکن است که نتوانیم زندگی را جمع و جور کنیم و همیشه در حال انجام کاری جدید باشیم

سبک پدر و مادری کردن تیپ شخصیتی ESFP چگونه است؟

به عنوان پدر و مادر، دوست داشتنی مهربان و سرگرم کننده هستیم از اینکه خانه را محلی برای سرگرمی کنیم لذت میبریم و همیشه به نیاز به بازی کردن و سرگرمی بچه هایمان اهمیت میدهیم و خودمان هم با آنها درگیر این فعالیت ها میشویم

ما ( تیپ شخصیتی ESFP) خیلی اهل ایجاد نظم و انضباط های سفت و سخت برای فرزندانمان نیستیم چرا که خودمان هم علاقه ای به این نظم ها نداریم و آنها را محدود کننده میدانیم

دوست دارم فورا به نیازها و خواسته های فرزندانم پاسخ دهم، این افر فراتر از اختصاص زمانی برای ا براز محبت و در نظر گرفتن زمانی برای درست کردن ساندویچ هایشان است

ما پر انرژی و مردم دار هستیم و از لحظه لحظه زندگی استفاده میکنیم و برای فرزندانمان مادری کاملا همراه هستیم. به شدت اهل بیرون رفتن، صمیمیت های احساسی با فرزندانمان هستیم و از اینکه بخواهیم فرزندانمان را درگیر تجربیات گوناگون ببینیم لذت میبریم.

تیپ های شخصیتی ESFP نوعی تمایل ذاتی به کارکردن در زمینه کودکان دارند و این از سرزندگی و شاد بودن درونیشان سرچشمه میگیرد و این از آنها پدر و مادری فوق العاده میسازد


ویژگی های شغلی مناسب برای تیپ شخصیتی ESFP:

برای شما شغلی مناسب است که بتوانید به صورت مستقیم با آن درگیر شوید برای مثال اگر در کار فروش هستید به طور مستقیم فروش را انجام دهید و تعامل داشته باشید

هرگز از یکنواختی استقبال نمیکنید پس بهتر است که شغلی داشته باشید که بتوانید تنوع را در آن تجربه کنید

Esfp ها باید بتوانند از کارشان لذت ببرند در غیر این صورت به خود ظلم کرده اند. به دنبال کاری باشید که بتوانید لذت و کار را یکی کنید

اگر بتوانید کاری را انتخاب کنید که به دیگران کمک رسانی کنید و خدمتی انجام دهید شما را خوشحال میکند

تنهایی کار کردن برای تیپ شخصیتی ESFP میتواند رنج آور باشد پس بهتر است به دنبال کاری باشید که بتوانید به صورت گروهی کار کنید

 شغل های مناسب برای تیپ شخصیتی ESFP:

 • آموزگار، مرابقبت از بچه، مشاور رفاه کودکان
 • آموزگار: نقاشی، نمایشنامه، موسیقی
 • فیزیوتراپ
 • مربی بدنسازی
 • ورزش کار
 • بازیگر
 • جنگل بان
 • انواع کارهای دستی
 • فروش
 • میدیریت روابط عمومی
 • سرآشپز
 • مهماندار

نقاط ضعف و قوت تیپ شخصیتی ESFP:

نقاط ضعف تیپ شصیتی ESFP:

 • به دل گرفتن انتقاد هایی که به شما میشود
 • ممکن است که به جنبه های عمیق خود توجه ای نکنید و فقط به ظواهر توجه داشته باشید
 • نداشتن دید بلند مدت برای انجام کارهایی که دارید انجام میدهید
 • تکانه ای بودن زیاد میتواند به ضررتان برخی از مواقع تمام شود
 • بی نظم بودن و علاقه ای به اجرای آن نداشتن
 • تصمیماتی که صرفا منطقی باشند را شما نمیپسندید بهتر است در این راستا کمی روی خود کار کنید
 • عدم پایبندی به تعهداتی که میدهید
 • ممکن است ندانید که چه میخواهید
 • مدیریت مالی شما اگر مراقب نباشید مسئله ساز میشود

نقاط قوت تیپ شخصیتی ESFP:

 • انرژی زیاد و خون گرم بودن شما میتواند دیگران را جذب شما کند
 • سازگار کردن خود با محیط اطراف
 • هر واقعه ای را میتوانید به لحظه ای خوب و به یادماندنی تبدیل کنید
 • روابط عمومی قوی و عالی که میتوانید با دیگران به راحتی ارتباط برقرار کنید
 • میل به کمک کردن به دیگران و مهربانی شما بسیار گیرا است
 • استاد در انجام کارهای عملی و میدیرت کردن آن
 • انعطاف در انجام ریسک ها
 • دادن تجربه عالی به اطرافیان خودتان
 • احساسات قوی داشتن

 

 

 

علی زنگویی

علی زنگویی

به دیگران کمک میکنم تا در مسیر پر پیچ و خم زندگی با یادگیری مهارت های ضروری زندگی و خودشناسی، رابطه و زندگی خود را دگرگون کنند

دیدگاهتان را بنویسید